Polskie życie kulturalne na Litwie

Polskie życie kulturalne na Litwie

 

 

Wileńscy Polacy są aktywni i twórczy, poprzez tworzenie różnych instytucji i organizacji. Doskonałym tego przykładem jest Wileński Związek Polaków na Litwie. Będąc bacznym obserwatorem należy dostrzec i doceniać ludzi oraz ich inicjatywy związane z walką o własną kulturę. Polacy na Litwie nie zapominają o swoich korzeniach i starają się kultywować rodzime tradycje oraz obyczaje. Swoje poczucie tożsamości narodowej przekazują następnym pokoleniom. Ośrodki silnie związane z kulturą polską, tworzą przestrzeń między przeszłością a przyszłością. Umożliwia to inspiracje dla dziedzictwa kulturowego, a kontakt z nią dynamizuje myślenie i tworzy szeroką gamę refleksji nad człowiekiem zakorzenionym swojej tradycji.

            Świadomość własnej kultury pozwala na poznanie, zakorzenienie, tworzenie wielu dyskursów, umożliwia także wędrówkę oraz wyznaczenie swojego własnego miejsca w świecie. Dzięki podejmowaniu poszukiwań Polacy mieszkający na Litwie potrafią obiektywnie ocenić rzeczywistość, poznać własne dziedzictwo. Wileńskie polskie środowisko potrafi się integrować przez organizowanie różnorodnych imprez, spektakli i projektów. Potrafi ono także znaleźć język zarówno z seniorami, jak i młodym pokoleniem, wychodząc naprzeciw pomysłom oraz potrzebom i w miarę możliwości wpierać każdą wartościową inicjatywę. Doskonałym przykładem są spektakle teatralne oraz opera, które miałam okazję zobaczyć.

            30 września o godzinie 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się premiera komedii „Pułapki miłości”. Sztuka została przygotowana dzięki współpracy reżyser Teatru Ludowego w Krakowie Inki Dowlasz. Uniwersalny temat podjęty w sztuce w takim samym stopniu odniósł się zarówno do szerokiej publiczności, jak i do serca indywidualnego odbiorcy. Ukazał on najważniejszą cząstkę życia ludzkiego jaką jest miłość, czyniąc to ciekawie w sposób zaskakujący i nieprzewidywalny. Niezwykle przyjemna dla oka scenografia oraz doskonale dopasowane do charakteru postaci kostiumy była zasługą Rafała Piesliaka, natomiast wykorzystana muzyka to dzieło samego Leszka Długosza. Spektakl obfitował w nieprzewidywalne, wciągające widza sytuacje. Nie ma lepszej recenzji, jak tylko reakcja publiczności. Zarówno moim zdaniem, jak i otaczającej mnie ze wszystkich stron polskiej widowni, która zgotowała artystom iście burzliwy aplauz. Owacje zdawały się nie mieć końca, wszystkich aktorów oraz reżysera nagrodzono także bukietami kwiatów.

            Kolejnym wydarzeniem, którego nie sposób zapomnieć jest opera „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki, wystawiona w wileńskiej sali koncertowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pełna sala widzów, miła atmosfera, występ artystów z pasją i kilkakrotnie powtórzona aria finałowa – wszystko to towarzyszyło występowi Polskiej Opery Kameralnej. Występ był adresowany do uczniów oraz nauczycieli szkół polskich na Litwie. Największe emocje wzbudziły sceny finałowe, głównie wykonany przez grupę taneczną mazur. Już po zakończeniu spektaklu, artyści zaśpiewali „Pieśń Wilii”, którą nuciła także cała sala, tworząc przy tym ciepłą i wyjątkową atmosferę.

            Artyści biorący udział w opisanych wydarzeniach zaprezentowali swoją twórczość, nie pozostawiając wątpliwości co do swojego geniuszu. Niezwykle istotną rolę odegrała także polska publiczność, która pielęgnując polską kulturę, podtrzymuje ją wiecznie żywą. Nie wystarczy bowiem jedynie widzieć, należy współuczestniczyć, poznać i przenikać w głąb własnej tożsamości.

Sandra Undro

Rozpoczęcie roku szkolnego w Egliszkach

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

Dnia 3 września 2012 r. o godz. 10.00 w Szkole Średniej im. Św. Jana Bosko w Egliszkach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Na uroczystym apelu spotkali się Dyrektor Szkoły pan Zbigniew Čech, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz rodzice uczniów. Nie zabrakło również zaproszonych gości.  

Uroczystość została zorganizowana zgodnie z tradycją i obrzędami szkoły. Po krótkich przedstawieniach zaprezentowanych przez dzieci, dyrektor powitał zebranych nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Przedstawił także nowych podopiecznych klas pierwszych, którzy zostali ciepło przyjęci przez koleżanki i kolegów. Po uroczystym rozpoczęciu apelu wszyscy udali się na Mszę Świętą, na której wszyscy modliliśmy się za owocny i pełen sukcesów rok szkolny. Na koniec Mszy Świętej ksiądz poświęcił tornistry i przybory szkolne dzieci klas I.

Po Mszy Świętej wszyscy uczniowie udali się do przydzielonych sal, gdzie zapoznali się z tegorocznym planem zajęć lekcyjnych a także w swoim gronie dzielili się swoimi wrażeniami z wakacji, opowiadali o miejsca, które zwiedli i przygodach jakie mieli. Pierwszy dzień w szkole minął w niezwykle miłej atmosferze. Każdy uczeń, pełny wrażeń opuścił szkolne mury z myślą o kolejnym dniu.

 

 

Czytaj więcej: Rozpoczęcie roku szkolnego w Egliszkach